Τρίτη, 20 Αυγούστου 2019

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ (TRANSFORMATION OF AN OLD SCALE)

Μια παλιά ζυγαριά μεταμορφώθηκε  σε διακοσμητικό αντικείμενο προκειμένου να κρεμαστεί από ένα ταβάνι & να τοποθετηθούν εντός της κουκουνάρια ή στρόγγυλες ποταμίσιες πέτρες.

  • Πρώτα ψεκάστηκε με μαύρο & χρυσό spray χωρίς να ψεκαστούν τα μπρούτζινα εξαρτήματα, για να αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο.
  • Στο κάτω μέρος έγινε decouoage με εικόνες κομμένες από χαρτί decoupage, οι οποίες τονίστηκαν με conture(relief) σε χρυσά
    χρώματα.
  • Ένα στρώμα λούστρου σταθεροποιεί την εργασία.

An old scale was transformed into a decorative object to be hung from a ceiling & placed in pine cones or round river stones.

  • First sprayed with black & gold spray without spraying the brass parts to form a single set.
  • At the bottom there was a decouoage with images cut from decoupage paper, which were accented with relief in golden colors.
  • A layer of glaze stabilizes the work.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου