Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2019

ΒΡΑΧΙΟΛΙ ΜΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΥΣ ΚΟΜΠΟΥΣ (BRACELET WITH SUCCESSFUL KNOTS)

Παρακολουθώντας αυτό το video: 
https://www.youtube.com/watch?v=hw5VkJ7HlgY&t=116s έμαθα να πλέκω αυτό το βραχιόλι με διαδοχικούς κόμπους & παρακολουθώντας αυτό:
https://www.youtube.com/watch?v=0l_vWQgWfgE&t=21s έμαθα να κάνω τον κόμπο κλεισίματος.
Watching this video:
https://www.youtube.com/watch?v=hw5VkJ7HlgY&t=116s I learned to knit this bracelet with sequential knots & by following this:
https://www.youtube.com/watch?v=0l_vWQgWfgE&t=21s I learned to make the closing knot.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου