Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΚΡΑΚΕΛΕ & ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΠΌ ΠΗΛΟ (BOTTLE WITH OPPOSITE CRACKELED & EMBOSSED COMPONENTS BY CLAY)


 • Σε μπουκάλι από κρασί αφού χωρίστηκε σε ζώνες έγινε εφαρμογή κρακελέ του ενός συστατικού σε αντίθετα χρώματα , άσπρο μαύρο.
 •  Στα σημεία ένωσης έγινε decoupage   με εικόνες ψαλιδισμένες από χαρτί περιτυλίγματος. 
 • Κατόπιν με conture (relief) τελειοποιήθηκαν τα άνθη. 
 •  Με αυτοξεραινόμενο πηλό & κατάλληλες φόρμες έγιναν τριαντάφυλλα που επικολλήθηκαν σε μερικά σημεία. 
 • Αυτά βάφτηκαν με ακρυλικά χρώματα.
 • Τέλος το μποκάλι καλύφτηκε με ένα στρώμα γυαλιστερού λούστρου νεφτιού για λαμψη & προαστασία.
 • In a bottle of wine after being divided into zones, a one-component cracker was applied in opposite colors, white black.
 • At the joining points a decoupage with images cut from wrapping paper was made.
 • Then with the conture (relief) the flowers were perfected.
 • With self-polishing clay & suitable forms became roses that were glued in some places.
 • These were painted with acrylic paints.
 • Finally, the bottle was covered with a layer of shiny gloss glaze for shine & protection.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου