Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

ΣΩΣΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΡΟΥΧΩΝ (FOLD OF CLOTHES)


Τώρα που είναι ο καιρός που μαζεύουμε τα καλοκαιρινά ρούχα μας παρατηρώντας αυτά τα videos: https://www.facebook.com/5min.crafts/videos/1171043219704928/https:/ &&/www.facebook.com/Soycreativasideas/videos/1968815113331022/  & https://www.facebook.com/playeateasy/videos/297149140752011& /https://www.facebook.com/life.pragmatic/videos/1878053955841559/μπορείτε να μάθετε πως να διπλώνετε σωστά τα ρούχα σας για αποθήκευση.
Now that is the time when we collect our summer clothes by watching those videos:https://www.facebook.com/5min.crafts/videos/1171043219704928/ & https://www.facebook.com/Soycreativasideas/videos/1968815113331022/ & https://www.facebook.com/playeateasy/videos/297149140752011 & /https://www.facebook.com/life.pragmatic/videos/1878053955841559/you can learn how to fold your clothes properly for storage.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου