Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

ΖΩΓΡΑΦΙΖΩΝΤΑΣ ΟΥΡΑΝΟ & ΧΩΡΑΦΙ ΣΕ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (DRAWING SKY & FIELD IN TEN MINUTES)

Παρακινούμενη απ΄αυτό το video:https://www.facebook.com/ergaleiazografikis.gr/videos/1554542481269669/ χρησιμοποιώντας ακρυλικά χρώματα & κατάλληλα πινέλα ζωγράφισα αυτό το μικρό πίνακα σε δέκα λεπτά μόνον!
Prompted by the video:
https://www.facebook.com/ergaleiazografikis.gr/videos/1554542481269669/ using acrylic paints & appropriate brushes I painted this small table in ten minutes only!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου