Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017

BOTTLE WITH DECOUPAGE & CONTURE (BOTTLE WITH DECOUPAGE & CONTOUR)

Αυτό το μπουκάλι μεταμορφώθηκε παρατηρώντας τις οδηγίες εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=43sAfxnWcDY&t=64. χωρίς να τις ακολουθήσω πιστά.
This bottle was transformed observing the guidelines here:
https://www.youtube.com/watch?v=43sAfxnWcDY&t=64s without following them faithfully.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου