Κυριακή, 2 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΣΕ ΠΙΑΤΟ (EMBOSSED ROSES IN PLATE)

Σε ένα πήλινο πιάτο αφου περάστηκε ένα στρώμα με ακρυλικό πράσινο χρώμα σε spray, αποτυπώθηκε με τη χρήση καρμπόν γραμμική εικόνα τριαντάφυλλων.
Μετά χρησιμοποιώντας σπάτουλα έγιναν  τα ανάγλυφα πέταλα & φύλλα των λουλουδιών εντός των ορίων των γραμμών.
Μετά το στέγνωμα βάφτηκαν με τη χρήση ακρυλικών χρωμάτων & λεπτών πινέλων. 
Τέλος ένα στρώνα spray σε λούστρο προφυλάσσει την εργασία.
On a clay plate after a layer of acrylic green paint was sprayed, it was imprinted using a carbon linear image of roses.
After using a spatula made embossed petals and leaves of flowers within the limits of the lines.
After drying they were painted using acrylic paints and fine brushes.
Finally, a spray-in-glaze layer protects the work.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου