Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

DECOUPAGE ΣΕ ΠΙΑΤΟ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΖΩΩΝ (DECOUPAGE IN PLATE WITH PICTURE OF ANIMALS


Αυτό το πιάτο μεταμορφώθηκε με μια απεικόνιση ζώων για να προσφερθεί ως δώρο σε μια φιλόζωη οικογένεια.
  • Πρώτα στο κέντρο του έγινε decoupage με εικόνα ζώων.
  • Μετά συμπληρώθηκε το φόντο με κατάλληλα ακρυλικά χρώματα & προτού στεγώσουν το περθώριο του πιάτου πασπαλίστηκε με χρυσά ψήγματα.
  • Τέλος ένα στρώμα λούστρου σταθεροποιεί την εργασία.
This dish was transformed with an animal display to offer as a gift to a family animal lover.
  • First in the center became decoupage with animal image.
  • Then the background was filled with appropriate acrylic paints and sprinkled with golden nugs before drying the dish.
  • Finally, a layer of polish stabilizes the work.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου