Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

ΝΑΡΚΙΣΣΟΙ ΣΕ ΜΑΥΡΟ ΦΟΝΤΟ ΣΕ ΠΙΑΤΟ (DAFFODILS IN BLACK PLATE)

Σε ένα πήλινο πιάτο αφου περάστηκε ένα στρώμα με ακρυλικό μαύρο χρώμα σε spray, αποτυπώθηκε με τη χρήση καρμπόν γραμμική εικόνα νάρκισσων.
Κατόπιν χρησιμοποιώντας ακρυλικά πινέλα χωρίς τηρείται ακριβώς το σχέδιο & ζωγραφίστηκαν τα άνθη & τα φύλλα με ακρυλικά χρώματα & λεπτά πινέλα. 
Τέλος ένα στρώμα spray σε λούστρο προφυλάσσει την εργασία.
On a clay plate after a layer of acrylic black paint was sprayed, it was imprinted using a carbonic linear image of daffodils.
Then using acrylic brushes without exactly keeping the plan painted the flowers & leaves with acrylic paints & fine brushes.
Finally, a layer of spray in a glaze protects the work.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου