Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΖΗΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΎ ΣΑΣ ΕΥΚΟΛΑ (CORRECT THE PROBLEMS OF YOUR JEANS EASILY)

Bλέποντας αυτό το video: https://web.facebook.com/FirstMediaBlossom/videos/10155615857914586/ μπορεί κανείς να κάνει μικρές μετατροπές σχετικές με τα μέτρα σας σε ένα τζήν παντελόνι! Εγώ που έχω στενή παριφέρεια & πιο φαρδειά μέση στο αντίστοιχο νούμερο & είμαι πιο κοντή από το κανονικό νούμερο βρήκα πανεύκολα τη λύση!!!!!!!!!!
Seeing this video:
https://web.facebook.com/FirstMediaBlossom/videos/10155615857914586/ You can make minor modifications related to your measures in a pair of jeans! I have narrow parity & more broad waist in the corresponding number & I am shorter than normal number I found the solution very easy !!!!!!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου