Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Η ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΤΗΣΙΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "PLEASE" (TRAINING SET UP IN OUR TOURIST PACKAGES UNDER THE PROGRAMME "PLEASE")

Χθες & προχθές έγινε η εκπαίδευσή μας στο στήσιμο τουριστικών πακέτων για άτομα άνω των 55 ετών στο Aketh Θεσσαλίας στο πλαίσιο του έργου PLEASE (Please Let Ejoy a Senior Experience). Σχεδιάσαμε το ταξίδι μας στην περιοχή Abruzzo στην Ιταλία με τη καθοδήγηση των ξεναγών μας των ξεναγών μας Δ. Πάλμου & Ε. Νικολαίδη & χρήση της πλατφόρμας http://abruzzolink.com/ που θα πραγματοποιηθεί μετά δέκα μέρες  & πήραμε τις αντίστοιχες βεβαιώσεις.
Yesterday and the day before yesterday was our training in setting up tourist packages for people over 55 years in Thessaly Aketh under PLEASE project (Please Let Ejoy a Senior Experience). We planned our trip to Abruzzo region in Italy with the guidance of our guides D. Palmo
u & E. Nicolaides & used the platform http://abruzzolink.com/ which will take place after ten days and we got corresponding certificates.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου