Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ABRUZZO ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (IMPRESSIONS FROM MY RECENT TRIP IN MY REGION ABRUZZO IN ITALY)


Την προηγούμενη εβδομάδα έζησα μια ξεχωριστή εμπειρία με την επίσκεψη στη Ιταλία, περιοχή Abruzzo συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Please. Ήταν πιλοτική δοκιμή για 40 ηλικιωμένους , κάναμε το γύρο του Abruzzo  μέσα από βουνά, λίμνες, αρχαία χωριά και τη θάλασσα. Το πρόγραμμα αυτό αφορά συνταξιούχους ηλικίας 55 έως 70 ετών  & έγινε με στόχο την αύξηση του τουρισμού των ηλικιωμένων μέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα τις περιόδους χαμηλής ζήτησης & προορισμούς με προσιτή πέρα από τα συνήθη τουριστικά πακέτα.
 Οκτώ Έλληνες ,οκτώ Βούλγαροι, Οκτώ Ισπανοί & οκτώ Μαλτέζοι συνοδευόμενοι από δύο συνοδούς η κάθε ομάδα επισκεφτήκαμε την περιοχή Abruzzo στην Ιταλία & αντίστοιχα οκτώ Ιταλοί  θα επισκεφτούν την περιοχή Plovdif στη Βουλγαρία. 
Με αφετηρία την Pescara, πρωτεύουσα της επαρχίας, ακολουθώντας δυο δράσεις κάθε μέρα γνωρίσαμε την ιταλική επαρχία, επισκεφτήκαμε τα μνημεία & τα μουσεία της, γευτήκαμε τη γαστρονομία της & παρακολουθήσαμε από κοντά το σημερινό τρόπο ζωής στην ιταλική επαρχία. Ιδιαίτερα στις εξορμήσεις μας στην ύπαιθρο μπήκαμε στην ατμόσφαιρα των ιταλικών ταινιών των Ταviani & Bertolutsi.
Γυρίσαμε ενθουσιασμένοι με την ευχή & την προσδοκία να γίνει κάτι αντίστοιχο & στη δική μας περιοχή.
Last week I have lived a unique experience with a visit to Italy, Abruzzo region Please participating in the program. Was a test pilot for 40 elderly, we did the Abruzzo round through mountains, lakes, ancient villages and the sea. This program targets pensioners aged 55-70 years and was aimed at increasing tourism of the elderly in the European Community the periods of low demand and destinations accessible apart from the usual tourist packages.
  Eight Greek eight Bulgarians, eight Spaniards and eight Maltese accompanied by two escorts each group visited the Abruzzo region in Italy and the corresponding eight Italians will visit Plovdif area in Bulgaria.
Starting from of Pescara, the provincial capital, following two activities each day we knew the Italian province, we visited the monuments and the museums, tasted gastronomy and watched closely the current way of life in the Italian countryside. Especially during our excursions in the countryside we entered the atmosphere of Italian films of the Taviani & Bertolutsi.
We came back delighted with the hope and expectation to do something similar and in our own region.
.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου