Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΑΠΟ ΤΕΝΕΚΕ ΣΕ ΚΊΤΡΙΝΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ ( PENDANT BY TIN IN YELLOW COLORS)

Αυτό το μενταγιόν το έκανα αφού έκοψα πάτο κονσέρβας με ένα καλό ανοιχτήρι που δεν αφήνει καθόλου εγκοπές. Έκανα επίσης δύο τρύπες αντιδιαμετρικά για τ το κρέμασμα της θηλιάς & της φούντας που θα ακολουθήσει. Μετά κάλυψα πρώτα την επιφάνεια του με prisma fantasy & ακολούθως με τη ρητίνη dimentional magic της Modpodge. Πρώτα επεξεργάστηκα την πίσω πλευρά & μετά την εμπρός. Μετά τη τοποθέτηση του prisma fantasy στην εμπρός πλευρά  τοποθέτησα με κόλα χειροτεχνίας στο κέντρο του εικόνα από χαρτί. (Είναι προαιρετικό, μπορεί κανείς να τοποθετήσει & φωτογραφία). Σαν επικάλυψη καλύτερα μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει υγρό γυαλί, διαλέγοντας την πλευρά του πάτου με το μεγαλύτερο βάθος. 
Το κορδόνι για το κρέμασμα το έφτιαξα χρησιμοποιώντας το στρογγυλό δίσκο kumihimo πλέκοντας μόνο με τέσσερα κορδόνια, περίπου όπως εξηγείται σ' αυτό το video: https://www.youtube.com/watch?v=Vc5hiWZNKW4 σε χρώματα ταιριαστά με τα χρώματα του μενταγιόν.
This pendant I did since I cut the bottom the can with a good can opener that does not leave no notches. I also made two diametrically opposed holes for hanging the loop of the tuft. After the first cover the surface with prisma fantasy & then with resin dimentional magic of Modpodge. First I edited the back and then the front. After placing the prisma fantasy on the front I placed with crafts glue in the center image of the paper. (This is optional, you can place photo). As best coating may be used if liquid glassby choosing side of the bottom with the greatest depth.
The cord for hanging I made using a round knitting kumihimo disk just four strings, about as explained in this video: https://www.youtube.com/watch?v=Vc5hiWZNKW4 in colors matching in the colors of the pendant.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου