Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

DECOUPAGE ΣΕ ΓΛΑΣΤΡΑ ΜΕΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ PITTORICO (DECOUPAGE IN POTS WITH THE TECHNICAL PITTORICO)

Μια παλιά πήλινη γλάστρα αφού καθαρίστηκε από υπολείμματα παλιάς μπογιάς ψεκάστηκε ελαφρά με ανοιχτόχρωμο spray. Μετά έγινε decoupage με εικόνες σκισμένες από χαρτοπετσέτα. Ακολούθως   ενσωματώθηκαν στο φόντο με την τεχνική pitorrico με τον τρόπο που περιγράφεται εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=PMpyml3b2uA
Τέλος ένα στρώμα λούστρου νεφτιού ματ σταθεροποιεί την εργασία.
An old clay pot once purified from residual old paint sprayed lightly with light spray. After which it became decoupage with pictures torn from paper towel. Subsequently incorporated background technical pitorrico in the manner described herein: https://www.youtube.com/watch?v=PMpyml3b2uA
Finally a layer of lacquer thinner mat stabilizes work.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου