Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

ΠΑΛΑΙΩΣΗ & DECOUPAGE ΣΕ ΚΑΣΠΩ (AGEING & DECOUPAGE IN POT)

Σε πράσινο κασπώ πρώτα έγινε παλαίωση με κερί , μετά decoupage με εικόνες σκισμένες από χαρτοπετσέτα & σπρέυ λούστρου εν συνεχεία.
In green pot first was aged with wax, then decoupage with pictures torn from paper towel and spray lacquer then.

1 σχόλιο: