Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

ΡΟΔΙ ΑΠΟ ΠΗΛΟ (POMEGRANATE OF CLAY)


Εδώ: http://paraligo.com/en/diy/polymer-clay-charms-pomegranates/ μπορείτε να δείτε πως να φτιάξετε ένα ρόδι από πηλό. Εδώ είναι το πρώτο ρόδι που έφτιαξα πριν χρόνια & ήταν η πρώτη απόπειρά μου να δουλέψω πηλό. Στο ένα πλάι με τη βοήθεια κατάλληλου εργαλείου σκάλισα τα σποράκια. Μετά το στέγνωμα το έβαψα με ακρυλικό χρώμα & μερικά στρώματα λούστρου για στερεότητα.
Here: http://paraligo.com/en/diy/polymer-clay-charms-

pomegranates/ you can see how to make a pomegranate made of clay. Here is the first pomegranate that I made years ago and it was my first attempt to work clay. On one side, with a suitable tool carving the grains. After drying the I painted with acrylic paint and some lacquer layers for durability.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου