Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΒΕΝΕΤΙΑΣ (BOTTLE WITH THE PICTURE OF VENICE)

Μια εικόνα Βενετίας αποτυπωμένη με πλήρη κάλυψη με decoupage σε ένα μεγάλο μπουκάλι με χερούλι. Προηγήθηκε ένα στρώμα αδιαφανούς primer & μετά το decoupage τελειοποιήθηκαν οι εικόνες με λεπτό πινέλο & ακρυλικά χρώματα. Τέλος ένα στρώμα λούστρου νεφτιού γυαλιστερό για λάμψη & προστασία.
 An image  Venice captured with full coverage with decoupage a large bottle with handle. Preceded by an opaque layer of primer and after decoupage refined images with fine brush and acrylic paints. Finally a lacquer thinner layer of gloss for shine and protection.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου