Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ & ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ (BOTTLE WITH PAPER COATING & OTHER TREATMENTS)

Βλέποντας τις διαδοχικές οδηγίες στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/artesanatodecordesing/?fref=ts μεταμόρφωσα αυτό το μπουκάλι.
Seeing the successive instructions on the website https://www.facebook.com/artesanatodecordesing/?fref=ts I transform this bottle.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου