Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

DECOUPAGE ΣΕ ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ (DECOUPAGE IN BUCKET)

Ένα μικρό τενεκεδένιο κουβαδάκι για να χρησιμοποιηθεί για κασπώ άλλαξε όψη ως εξής:
Αφού περάστηκε ένα στρώμα αδιαφανούς primer έγινε decoypage με εικόνα σκισμένη από χαρτοπετσέτα. Μετά με λεπτούς μαρκαδόρους & conture(relief) τονίστηκαν οι εικόνες & μερικά στρώματα λούστρου νεφτιού σταθεροποίησαν την εργασία.
A small tin bucket to be used for pot face changed as follows:
Having passed an opaque primer layer was decoypage image torn from paper towel. After thin markers & conture (relief) highlighted the pictures and a few layers of lacquer thinner stabilized work.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου