Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΚΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ (BOTTLE WITH OLIVE BRANCH)

Ένα από μπουκάλι κρασιού άλλαξε όψη ως εξής:
Ψέκασα το πίσω μέρος σκισμένης χαρτοπετσέτας που απεικόνιζε κλαδί ελιάς με την κόλα συγκάλυψης της odif ώστε η χαρτοπετσέτα να χάσει τη διαφάνεια της& κατόπιν την εφάρμοσα με κόλα decoupage κατ' ευθείαν στο μπουκάλι. Μετά συμπλήρωσα τα κενά με διάφανο cristal gel. Τέλος τόνισα τις εικόνες με conture(relief).
One wine bottle appearance changed as follows:
Spray the back any torn napkin depicting olive branch with masking cola odif that the napkin losing transparency and then apply it with decoupage glue straight into the bottle. After I filled the gaps with transparent cristal gel. Finally I said images with conture (relief).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου