Κυριακή, 17 Αυγούστου 2014

ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟ ΒΡΑΧΙΟΛΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ (QUADRILATERAL BRACELET BY RUBBERS)

Μελέτησα αυτό το video: https://www.youtube.com/watch?v=VRS8hpWStwA & έφ
τιαξα αυτά τα τετράπλευρα βραχιόλια από λαστιχάκια πλέκοντας το πάνω σε ένα μανταλάκι.. Αν προσπαθήσετε να  φτιάξετε αυτό το βραχιόλι προσέξετε στις διασταυρώσεις να έρχεται προς τα έξω το πρώτο χρώμα για να βγαίνουν κανονικές οι ρίγες.
I studied this video: https://www.youtube.com/watch?v=VRS8hpWStwA & I made these quadrangles rubber bracelets knitting on a clothespin .. If you try to make this bracelet look for at intersections coming outwardly towards its first color to come out regular stripes.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου