Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

ΠΙΑΤΟ ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΑΝΘΗ (PLATE WITH ORANGE FLOWERS)

Αυτό το πιάτο τοίχου το έχω ζωγραφίσει πριν τριάντα τρία χρόνια!!

Σε ένα απλό πήλινο πιάτο μετέφερα την εικόνα με καρμπόν (τα ίχνη σε μαύρο γραμμικό σχέδιο) & κατόπιν με ακρυλικά χρώματα σε τόνους του πορτοκαλί & του πράσινου χρωμάτισα τα άνθη & τα φύλλα .Ένα στρώμα άχρωμου spray το προστατεύει απ τη φθορά.
This dish I paint the wall before thirty-three years !! 
In a simple clay dish conveyed the image with carbon paper (traces of black line drawing) and then with acrylic colors in shades of orange and green Colored flowers & leaves .An layer colorless spray protects it from damage.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου