Σάββατο, 9 Αυγούστου 2014

ΒΡΑΧΙΟΛΙ «ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ» ΑΠΟ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ (BRACELET "WATERFALL" OF RUBBERS)


Βλέποντας  αυτό το video:   https://www.youtube.com/watch?v=X-

qoh02cOx4 & αυτό  https://www.youtube.com/watch?v=IDHEnh4SoSA μπορείτε να δείτε την τεχνική & να φτιάξετε αυτά τα πλακέ βραχιόλια από λαστιχάκια που έφτιαξα κι εγώ χρησιμοποιώντας  το κατάλληλο εργαλείο.
Για καλύτερα αποτελέσματα τα τελευταία λαστιχάκια –οδηγοί που δένουν το βραχιόλι εσωτερικά να είναι διάφανα για καλύτερη χρωματικοί εντύπωση.
Seeing this video: https://www.youtube.com/watch?v=X-qoh02cOx4 & this  https://www.youtube.com/watch?v=IDHEnh4SoSA you can see the technique and to make these flat you can see the technique and to make these flat  bracelets of rubbers that I made myself using the right tool.
For best results the last -Directive rubber bands that tie the bracelet inside to be transparent for better color impression.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου