Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

ΡΕΤΡΟ ΘΗΚΗ ΓΥΑΛΙΩΝ (RETRO GLASSES CASE)

Μια παλιά θήκη γυαλιών άλλαξε όψη ως εξής:

  • Με ένα στρώμα αδιαφανούς primer καλύφτηκε το παλιό χρώμα. 
  • Ακολούθησε ένα στρώμα κρακελέ ενός συστατικού.
  • Κατόπιν ένα στρώμα μαύρου ακρυλικού στρώματος τοποθετημένου με πινέλο.
  • Decoupage με εικόνες από χαρτί decoupage.
  • Συμπλήρωμα των εικόνων με κουκκίδες από conture(relief).

An old spectacle case face changed as follows: 

  • With an opaque primer layer was covered in old paint. 
  • Followed by a layer of a cracked component. 
  • Then a layer of black acrylic layer loaded brush. 
  • Decoupage with images of paper decoupage. 
  • Supplement images with dots conture (relief).

1 σχόλιο: