Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

DECOUPAGE ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΡΙΖΟΧΑΡΤΟ (DECOUPAGE IN BOTTLE WITH RISE PAPER)

Για να αλλάξει όψη αυτό το μπουκάλι ακολουθήθηκαν οι εξής εργασίες:

 • Πρώτα ένα στρώμα αδιαφανούς primer.
 • Μετά βρέξιμο των ορίων της εικόνας στο ριζόχαρτο.
 • Σκίσιμο των ορίων της εικόνας.
 • Επικόλληση της εικόνας με κόλα decoupage.
 • Κάλυψη του φόντου με ακρυλικό χρώμα τοποθετημένου με σφουγγάρι που να είναι ίδιο χρωματικά με το φόντο του ριζόχαρτου.
 • Τελειοποίηση της εικόνας με ακρυλικά χρώματα & πολύ λεπτό πινέλο.
 • Πατινάρισμα με πατίνα χρυσού χρώματος.
 • Μερικά στρώματα λούστρου για προστασία.

To change this aspect of the bottle followed the following tasks: 

 • First a layer of opaque primer. 
 • After wetting the limits of the image on rice paper. 
 • Ripping the boundaries of the image. 
 • Paste the image with glue decoupage. 
 • Coverage background with acrylic paint loaded sponge that is the same color as the background of rice paper. 
 • Perfecting the image with acrylic colors and very fine brush. 
 • Patina with gold patina color. 
 • Some layers of lacquer for protection.


2 σχόλια: