Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

ΑΓΓΕΛΑΚΙ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ (ANGEL ON BOTTLE)

Μια εικόνα μικρού αγγέλου από χαρτί decoupage επικολλήθηκε με κόλα decoupage  πάνω σε μπουκάλι που είχε περαστεί με ένα στρώμα διάφανου primer. Κατόπιν ενσωματώθηκε η εικόνα στο φόντο με χρώμα chameleon της pentart περασμένου με σφουγγάρι & η εικόνα τονίστηκε με conture(relief).
An image of a small angel made ​​of paper of decoupage pasted with decoupage glue decoupage on a bottle that was laced with a layer of transparent primer. Then incorporated the image in the background color of the chameleon pentart last sponge & image highlighted with conture (relief). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου