Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

ΒΙΒΛΙΟ - ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (BOOK - MEDALLION FOR THE DAY OF WOMEN)Σήμερα γιορτάζεται παγκόσμια η μέρα της Γυναίκας . Επειδή πιστεύω πως στο γυναικείο κίνημα συνετέλεσε τα μέγιστα η ανάπτυξη του μορφωτικού επιπέδου  τελείως συμβολικά σας δείχνω ένα μενταγιόν σε σχήμα βιβλίου που έφτιαξα εμπνεόμενη από τις οδηγίες εδώ:  http://makingmyrent.blogspot.gr/2012/04/mini-book-necklace-tutorial.html
Today is the World Day of Women. Because I believe that the women's movement contributed greatly to the development of educated entirely symbolically showing you a book-shaped pendant that I made inspired by the instructions here:http://makingmyrent.blogspot.gr/2012/04/mini-book-necklace-tutorial.html
Επίσης θα ήθελα να αναφέρω δυο εξαιρετικά βιβλία που διάβασα τον τελευταίο καιρό& εξιστορούν τις ιστορίες δυο γυναικών που πάλεψαν στις δύσκολες συνθήκες της εποχής τους, ξεπέρασαν τα εμπόδια & δικαιώθηκαν σαν γυναίκες. Αυτά με ενέπνευσα να φτιάξω το μενταγιόν. Είναι το "ΑΙΜΑ των ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ" της ANITA AMIRREZVANI &" Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ" της BRIGITTE PESKINE.
I would also like to mention two excellent books I read lately and recount the stories of two women who fought in the difficult circumstances of their time, overcome obstacles and vindicated as women. These inspired me to do the pendant. Is the "blood of flowers"of ANITA AMIRREZVANI & "THE ROAD TO ISTANBUL" of BRIGITTE PESKINE.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου