Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

ΚΑΔΡΟ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΚΥΚΝΟΥ & ΙΡΙΔΙΖΟΝΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (SWAN IN FRAME WITH GLITTER AKRYLIC PAINTS)

Αυτός ο μικρός πίνακας έγινε ως εξής:
Πρώτα τύπωσα μια εικόνα με κύκνο σε χαρτοπετσέτα σύμφωνα με την τεχνική της ιστοσελίδας http://lila365idees.blogspot.gr/2012/01/blog-post_17.html
Μετά την επικόλλησα με κόλλα decoupage σε τελάρο με καμβά & με ακρυλικά χρώματα& κατάλληλα πινέλα συμπλήρωσα τον πίνακα.
Τέλος με ιριδίζοντα ακρυλικά χρώματα τόνισα τις αντανακλάσεις του νερού & τα καλάμια. 

This small table is as follows:
First I printed a picture of a swan with a paper towel under the technical site http://lila365idees.blogspot.gr/2012/01/blog-post_17.html
After sticking with decoupage glue on canvas with canvas & with acrylics and paintbrushes properly complete the table.
Finally with pearlescent acrylic colors emphasize the reflections of the water and the canes.

1 σχόλιο: