Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΙΑΤΟ ΚΡΑΚΕΛΕ (DISH KRAKELE)

Ένα παλιό εμαγιέ πιάτο μεταμορφώθηκε με την τεχνική κρακελέ όπως εξηγείται στην ιστοσελίδα http://lila365idees.blogspot.gr/2012/08/blog-post_28.html. Στην τεχνική κρακελέ ενός συστατικού προσέχουμε πάντα το κάτω στρώμα να έχει  συνάφεια με το κυρίως χρώμα του μοτίβου που θα απεικονίσουμε & το πάνω στρώμα να είναι ίδιο με τα περιθώρια του μοτίβου για να μην υπάρχουν σαφή όρια.
An old enameled plate transformed with technical krakele as explained on the website
http://lila365idees.blogspot.gr/2012/08/blog-post_28.html .  The technical krakele an ingredient always watch the lower layer has an affinity with the main color of the motif to portray the top layer and be the same as the margin of the pattern to be no clear boundaries.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου