Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΛΙΑ ΒΟΥΤΙΝΑ (PAINTING IN AN OLD POTTERY)

Αυτή την παλιά βουτίνα (παλιό σκεύος φύλαξης τροφίμων με πλατύ στόμιο) την ανακαίνισα όπως & τα πιάτα στο .http://lila365idees.blogspot.gr/2012/08/blog-post_6831.html.
Αυτή την πήλινη βουτίνα την είχε κατασκευάσει προ αμνημονεύτων χρόνων κάποιος πρόγονός μου στο χωριό του πατέρα μου Φανάρι Καρδίτσας που παλιά ήταν κέντρο αγγειοπλαστiκής , το οποίο εφοδίαζε όλο το Θεσσαλικό κάμπο με τα "τσουκάλια "του,στάμνες πιθάρια ,γλάστρες κ.α. Από εκεί είναι & οι εικόνες της σημερινής εορτής & λιτανείας του πολιούχου Αγίου Σεραφείμ στον τόπο που μαρτύρησε.
  This glay pottery (old food storage container with a wide mouth) such as renovating and the dishes in the
http://lila365idees.blogspot.gr/2012/08/blog-post_6831.html. This clay butin had built since time immemorial one ancestor in my the village of my father Fanari of Karditsa who was pottery manufacturing  center, which is provided throughout the Thessaly plain with "pots" of it, pitchers jars, pots etc. From there it is & images of today's feast and procession of the patron saint Seraphim at the place who was martyred.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου