Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΣΚΟΥ
Η εικόνα στην επιφάνεια αυτού του δίσκου σερβιρίσματος έγινε ως εξής:
 • Πρώτα κάλυψα με χαρτοταινια τα μπλέ σημεία του περιβλήματος του δίσκου.
 • Ψέκασα το κέντρο του δίσκου με υπόλευκο ματ ακρυλικό χρώμα.
 • Αφαίρεσα τη χαρτοταινία.
 • Ακολούθησε decoupage με εικόνα από σκισμένη χαρτοπετσέτα.
 • Κατόπιν σύμφωνα με την τεχνική pittorico με ακρυλικά χρώματα & σφουγγαροπίνελα ενσωμάτωσα τις εικόνες στο φόντο .
 • Φινίρισα την εικόνα με ακρυλικά χρώματα & λεπτά πινέλα
 • Τέλος τουλάχιστον τρία διαδοχικά  στρώματα λούστρου νερού με πινέλο για προστασία,γιατί ο δίσκος καταπονείται με τη χρήση. 

  The image on the surface of this disc was serving as follows:

 • First cover with masking tape the blue parts of the disk enclosure.
 • Spray the center of the disc with cream matte acrylic paint.
 • I removed the tape.
 • Follow decoupage image of torn paper towel.
 • Then according to technical pittorico with acrylics & foam brush incorporate the images in the background.
 • Finish the picture with acrylic paints & brushes minutes
 • Finally at least three successive layers of lacquer water brush for protec tion, because the disk is stressed in use. 

3 σχόλια: