Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ & ΤΡΥΚ ΓΙΑ ΚΟΛΛΙΕ ΜΕ ΧΑΝΤΡΕΣ (TEMPLATES & TRICKS FOR NECKLACE BY BEADS)

Εδώ: https://brightside.me/inspiration-tips-and-tricks/how-to-make-an-elegant-necklace-with-your-own-hands-195655/ μπορείτε να βρείτε τα πρότυπα κατασκευής κολιέ με χάντρες. Απαιτείται μόνο νήμα πετονιά& κατάλληλες χάντρες. Πολύ εύκολα μπορείτε να δημιουργήσετε τα κολιέ που εικονίζονται.
Here: https://brightside.me/inspiration-tips-and-tricks/how-to-make-an-elegant-necklace-with-your-own-hands-195655/ You can find necklaces with beads manufacturing patterns. Required only thread line and suitable beads. Very easily you can create the necklace depicted.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου