Σάββατο, 6 Αυγούστου 2016

ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗ ΦΛΟΥΔΑ ΤΟΥ ΕΛΑΤΟΥ (PICTURE OF THE PEELED OF FIR)

Βρίσκοντας μια "κόζα" (είναι κομμάτι από φλούδα έλατου) σκέφτηκα να αποτυπώσω πάνω σ' αυτό μια εικόνα της Παναγίας ως εξής:

 • Πρώτα τύπωσα σε χαρτοπετσέτα μια εικόνα της Παναγίας σε κατάλληλες διαστάσεις όπως περιγράφω εδώ: http://lila365idees.blogspot.gr/2012/01/blog-post_17.html
 • Μετά ψέκασα τη χαρτοπετσέτα στο πίσω μέρος με κόλα συγκάλυψης για να ελαττωθεί η διαφάνεια της στην επικόλληση που θα επακολουθήσει. 
 • Σκίζοντας τριγύρω τη χαρτοπετσέτα την επικόλλησα με κόλα decoupage πάνω στο ξύλο.
 • Αφού σκέπασα το τμήμα με την εικόνα , ψέκασα το υπόλοιπο ξύλο με spray bitume για να αποκτήσει παλιωμένη όψη.
 •  Κατόπιν με λούστρο νεφτιού χρησιμοποιώντας σφουγγάρι κάλυψα τη εικόνα & αρκετά σημεία στο ξύλο για να δείχνει η γυαλάδα κατά τόπους την εντύπωση του ρετσινιού που ρέει από τον έλατο.
 • Τέλος κόλλησα ένα κρέμασμα για ανάρτηση στο πίσω μέρος με θερμοκόλα.

By finding a "Cosa" (is a part of fir bark) thought to imprint on it an image of the Virgin as follows:

 • First I printed on a napkin image of the Virgin to size as described here: http://lila365idees.blogspot.gr/2012/01/blog-post_17.html.
 • After sprinkling the napkin in the back with masking packages to reduce the transparency of the paste that would follow. 
 • Tearing around the napkin paste with decoupage glue on the wood.
 • After I covered part with picture, sprinkle the remaining wood with spray bitume to acquire old view.
 •   Then with white spirit glaze with a sponge I covered the picture and several places in the wood to show the sheen in places the impression of resin flowing from fir tree.
 • Finally I stuck a hung for hanging on the back.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου