Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ (TEMPLATES OF PAPER CHRISTMAS TREES)

Εδώ:http://hattifant.com/hattifants-3d-paper-christmas-trees/ υπάρχουν video να σας καθοδηγήσουν να φτιάξτε εύκολα αυτά τα τρισδιάστατα δέντρα  από απλό άσπρο χαρτί & εδώ: http://hattifant.com/wp-   content/uploads/2015/12/Hattifant_3dPaperTree_TheBigThree_A4_compr.pdf υπάρχουν τα πρότυπα.
Here: http://hattifant.com/hattifants-3d-paper-christmas-trees/ there are video direct you to easily Make these three-dimensional trees of simple white paper & here:
http://hattifant.com/wp-content/uploads/2015/12/Hattifant_3dPaperTree_TheBigThree_A4_compr.pdf there are patterns.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου