Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

DECOUPAGE ΣΕ ΓΛΑΣΤΡΑ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ (DECOUPAGE IN POT FOR BEGINNERS)

Αν πρώτη φορά ασχολείστε με το decoupage ακολουθείστε τα κατωτέρω βήματα:

  • Πρώτα ψεκάστε με σκούρο spray το εσωτερικό της γλάστρας& με ανοιχτόχρωμο το εξωτερικό της. (Μπορείτε αντί για spray να καλύψετε τη γλάστρα με αντίστοιχα ακρυλικά χρώματα χρησιμοποιώντας σφουγγάρι ή πλατύ πινέλο). 
  • Κατόπιν σκίζετε εικόνες από χαρτοπετσέτα (μόνο το πάνω φύλλο). Για γλάστρες προτιμήστε σχέδια χωρίς πολλές λεπτομέρειες γιατί δε θα είναι ορατές από μακριά.
  • Χρησιμοποιώντας πινέλο βεντάλια & νερό!!! τοποθετείστε τις εικόνες πάνω στη γλάστρα πιέζοντας τες από το κέντρο προς τα έξω. (Μ' αυτό τον τρόπο αποφεύγονται οι ζάρες).
  • Αμέσως προτού στεγνώσει το νερό & χρησιμοποιώντας το ίδιο πινέλο καλύψτε τις εικόνες με κόλα decoupage. Όταν η κόλα στεγνώσει οι εικόνες έχουν ενσωματωθεί στο φόντο. 
  • Δυο -τρία στρώματα λούστρου νεφτιού σταθεροποιούν την εργασία.

If the first time you deal by decoupage follow the following steps:

  • First sprinkle with dark spray the inside of the pot with light the outside. (Instead of the spray to cover the pot with corresponding acrylic paint using a sponge or brush wide).
  • Then tearing pictures of napkin (only the upper leaf). For pots prefer projects without many details because it will be visible from afar.
  • Using brush fan & water !!! place the images on the pot by pushing them from the center outward. (In this way avoiding creases).
  • Immediately before the dry water and using the same brush cover images with decoupage glue. When the glue dries, the images are embedded in the background.
  • Two -three layers of lacquer thinner stabilize work.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου