Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥΛΙΩΝ ( BOTTLE WITH IMAGES OF BIRDS)

Σε τετράπλευρο μπουκάλι έγινε πρώτα μια επικάλυψη με αδιαφανές primer, μετά καλύφτηκαν μερικά σημεία του μπουκαλιού με πάστα διαμόρφωσης για να καλυφθούν ανάγλυφα γράμματα & ακολούθησε decoupage με εικόνες πουλιών σκισμένες από χαρτοπετσέτα. Με σφουγγάρι & λευκό ακρυλικό χρώμα συμπληρώθηκαν οι εικόνες & ένα στρώμα διάφανου λούστρου με glitter συμπλήρωσε την εργασία.
In quadrilateral bottle was first coated with a transparent primer, were met with some points of the bottle molding paste to cover embossed letters and followed with decoupage bird images torn from paper towel. With sponge and white acrylic color filled pictures and a layer of transparent varnish with glitter completed work.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου