Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΜΕ PRISMA FANTASY & DIMENTIONAL MAGIC (RINGS WITH PRISMA FANTASY & DIMENTIONAL MAGIC)Αυτά τα δαχτυλίδια έγιναν πάνω σε καστόνια που πρώτα καλύφθηκαν με το υλικό prisma fantasy σε πολλά χρώματα όπως περιγράφεται εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=1Mjq6EtULjs. Το αποτέλεσμα θυμίζει μαρμαρογραφία ή την τεχνική embru. Μετά το στέγνωμα καλύφθηκαν με το dimentional magic. Είναι μια υδατοδιαλυτή ρητίνη που όταν τοποθετείται είναι γαλακτερή αλλά όταν στεγνώσει γίνεται διαφανής. Τα προτερήματα & οι εφαρμογές της εξηγούνται εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=dJ_khPpcFJk
These rings were on sockets who first covered with material prisma fantasy in many colors as described here: https://www.youtube.com/watch?v=1Mjq6EtULjs. The result reminds art marble or technical embru. After drying covered with dimentional magic. It is a water-soluble resin when placed is milky when dry but becomes transparent. The advantages and applications are explained here: https://www.youtube.com/watch?v=dJ_khPpcFJk

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου