Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

DECOUPAGE ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΔΑΝΤΕΛΛΑΣ (DECOUPAGE IN BOTTLE WITH PICTURE OF LACE)

Ένα τρίπλευρο μπουκάλι απέκτησε μια όψη δαντέλας ως εξής:
  • Πρώτα με τη βοήθεια χαρτοταινίας οριοθετήθηκε το μεγαλύτερο κεντρικό τμήμα& περάστηκε αυτό με ένα στρώμα primer.
  • Ύστερα έγινε decoupage με εικόνες δαντέλας σκισμένες από χαρτοπετσέτα & τοποθετημένες κατάλληλα ώστε να αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο.
  • Ένα στρώμα λούστρου νεφτιού σταθεροποιεί την εργασία.
  •  Τέλος με κουκκίδες από conture(relief) τονίζεται η δαντέλα.
  • Το άνω & το κάτω μέρος του μπουκαλιού μένουν διάφανα& μπορεί κανείς να γεμίσει το μπουκάλι με κάποιο ποτό το οποίο θα φαίνεται.

A three-sided bottle acquired a lace look as follows

  • First using masking tape delimited most central portion and passed it with a layer of primer.
  • After done with decoupage images of torn lace napkin and placed appropriately to form a unified whole.
  • A layer of lacquer thinner stabilizes work.
  • Finally with dots conture (relief) emphasized the lace.
  • The top and the bottom of the bottle remains transparent and one can fill the bottle with a a drink will looks.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου