Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (INSTRUCTIONS FOR RINGS OF ALUMINUM WIRE)

Εδώ: http://jewelrymakingjournal.com/easy-folded-wire-ring-tutorial/ μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς οδηγίες & εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=Djjl4mMF9r0 υπάρχει video που να σας εξηγεί πως να φτιάξετε δαχτυλίδια από σύρμα αλουμινίου μόνον με τη βοήθεια δύο εργαλείων.
Here: http://jewelrymakingjournal.com/easy-folded-wire-ring-tutorial/ You can find detailed instructions
& here https://www.youtube.com/watch?v=Djjl4mMF9r0 there is a video that explains to us how to make rings out of aluminum wire only with the help of two tools.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου