Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

ΚΑΔΡΟ ΜΕ ΠΑΝΣΕΔΕΣ (FRAME WITH PANSIES)


Τύπωσα με τον τρόπο που περιγράφεται εδώ: http://lila365idees.blogspot.gr/2012/01/blog-post_17.html μια εικόνα με ένα καλάθι με πανσέδες αφού το χώρισα σε δυο ίσα μέρη. Κατόπιν έκανα decoupage σε τελάρο & συμπλήρωσα την εικόνα με ακρυλικά χρώματα.
I printed in the manner described here: http://lila365idees.blogspot.gr/2012/01/blog-post_17.html  an image with a basket of pansies since split into two separate halves. Then I did decoupage on canvas and complete the picture with acrylic colors.

1 σχόλιο: