Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

ΓΥΑΛΙΝΟ ΠΙΑΤΟ ΜΕ ΑΝΑΠΟΔΟ DECOUPAGE (GLASS PLATE WITH UPSIDE DECOUPAGE

Διάφανο γυάλινο πιάτο στολίστηκε με ανάποδο decoupage με εικόνα σκισμένη από χαρτοπετσέτα πολύ προσεκτικά ώστε να μην γίνει  & η παραμικρή ζάρα. Μετά απ΄αυτό καλύφθηκε η εικόνα με λευκό ακρυλικό χρώμα τοποθετημένο με σφουγγάρι για αποφευχθεί η διαφάνεια της. (Το λευκό στρώμα δεν πρέπει να φεύγει έξω απ' τα όρια της εικόνας). Ακολούθησε ένα στρώμα κρακελέ ενός συστατικού& μετά το στέγνωμα του περάστηκε το πρώτο χρώμα & κατόπιν το δεύτερο που φαίνεται μέσα απ' τις ρωγμές.Τέλος μερικές στρώσεις λούστρου για προστασία.
Transparent glass plate was decorated with decoupage inverted image of torn napkin very carefully so as not done & the slightest wrinkle. After this, the image was covered with white acrylic paint  positioned with bush to avoid transparency. (The white layer must not be discharged outside the image boundaries). Followed by a layer of a cracked component and after drying passed the first color and then the second thing is seen through the cracks.Telos few coats of lacquer for protection.

1 σχόλιο: