Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΛΙΓΜΕΝΗ ΣΑΝ ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ (TOWEL WRAPPED LIKE CANDY)

Παρατηρώντας αυτό το video: http://www.comofaztudo.com/2013/10/como-fazer-bala-de-toalha-de.html μπορείτε να μάθετε πως να τυλίξτε μια πετσέτα σαν τριαντάφυλλο & μετά πως να περιτυλιχθεί σε στυλ καραμέλας ώστε να αποτελέσει τμήμα ενός μεγαλύτερου διακοσμητικού πακέτου.
Watching this video: http://www.comofaztudo.com/2013/10/como-fazer-bala-de-toalha-de.html you can learn how to wrap a towel like a rose and then how to style wrapped candy to be part of a larger decorative package.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου