Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΧΑΛΚΟ (FRAMES COVERED WITH COPPER)Αυτές τις δύο κορνίζες τις επένδυσα με χαλκό που τον επεξεργάστηκα σύμφωνα με την http://lila365idees.blogspot.gr/2012/07/copperplate-relief.html. Πριν την επεξεργασία έκοβα τον κύκλο ή το ημικύκλιο του κέντρου & αντίστοιχα κατά το κόλλημα στρίφωσα & το εσωτερικό των κορνιζών.Στο πίσω μέρος κολλάτε ένα τετράγωνο πλαίσιο για να εφαρμόσει το τζάμι ( πάντοτε ματ για να μην γίνεται καθρέφτισμα). Μ' αυτό τον τρόπο μπορείτε να επενδύσετε & έτοιμες ξύλινες κορνίζες δίνοντας τον προσωπικό σας τόνο.Η αντοχή τους είναι μεγάλη. Αυτή από το γάμο μου χρονολογείτε από τότε που έγινε(ακριβώς εικοσιεννιά χρόνια σαν σήμερα!).

 These two frames investments with the copper were processed according to http://lila365idees.blogspot.gr/2012/07/copperplate-relief.html . Before the treatment I cut the circle or semicircle of center & line by gluing & I hem the inside of the frames .The back stick a square box to apply the glass it always 9 is mat  to not mirroring).In this way you can invest and wooden frames ready to give your own personal .I resistance is great. That from my marriage dating since I was (just like twenty years now!).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου