Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

ΔΙΠΛΟΣ ΦΙΟΓΚΟΣ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ (DOUBLE LEATHER TUING)

Εδώhttp://ohthelovelythings.blogspot.gr/2011/03/diy-tutorial-lovely-leather-headband.htmlυπάρχουν λεπτομερείς οδηγίες για να κάνετε ένα φιόγκο από δερμάτινες λωρίδες,όπως παλιές ζώνες για διάφορες χρήσεις.


Herehttp://ohthelovelythings.blogspot.gr/2011/03/diy-tutorial-lovely-leather-headband.html There are detailed instructions to make a bow leather strips, such as old  waistbands for various uses.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου