Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

ΤΡΙΧΡΩΜΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 'ΜΗΤΡΙΚΗ ΣΤΟΡΓΗ" (TRICΟLOR BOTTLE OF TABLE WITH PICTURE 'MOTHER AFFECTION ")

Ένα απλό μπουκάλι χωρίστηκε σε ζώνες & βάφτηκε με διαφορετικά χρώματα διάφανα για γυαλί & gristal gel. Κατόπιν έγινε decoupage με την εικόνα του πίνακα του Ιακωβίδη "Μητρική στοργή". Τέλος με conture(relief) τελειοποιήθηκαν οι εικόνες.
A simple bottle was divided in bands and painted with different colors for crystal glass & gristal gel. Then became  decoupage the image of Iakovidis table "Parent affection". Finally with conture (relief) refined images.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου