Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΠΟΥΚΑΛΙΟΥ ΑΠΟ ΑΜΑΡΕΤΤΟ (TRANSFORMITION OF A BOTTLE OF AMARETTO)

Ένα ιδιαίτερο μπουκάλι από λικέρ αμαρέττο το μεταμόρφωσα ως εξής:

 • Πρώτα κάλυψα το μεγάλο πώμα του με πάστα διαμόρφωσης για να σκεπαστούν τα γράμματα, που μετά το στέγνωμα το έβαψα με σκούρο καφέ ακρυλικό χρώμα.
 • Έβαψα το μπουκάλι με διάφανο καφέ χρώμα γυαλιού εκτός του επιπέδου τμήματος όπου θα τοποθετούνταν οι εικόνες.
 • Κατόπιν γίνεται στα σημεία αυτά decoupage με εικόνες από παλιούς πίνακες Ιταλών ζωγράφων. 
 • Στις εικόνες γίνεται εφαρμογή κρακελέ δύο συστατικών & μετά την τοποθέτηση πατίνας εμφανίζονται πολύ λεπτά σκασίματα. 
 • Το περιθώριο των εικόνων πλαισιώνεται με ακανόνιστες γραμμές από μαύρο conture(relief). 
 • Στα σημεία αυτά εφαρμόζεται χάλκινη δακτυλοπατίνα.
 • Τέλος οι εικόνες, το περίγραμμά τους & το καπάκι καλύπτονται με λούστρο νεφτιού.
A special bottle of amaretto liqueur transform as follows:

 • First I covered the large cap modulation paste it covers the letters, which after drying I painted the dark brown acrylic paint.
 • I painted the bottle with a transparent brown color of glass except the panel where the images will be placed.
 • Then they made these points decoupage with pictures of old paintings of Italian painters.
 • In pictures made application crackeled two components and after placing patina appear very fine cracks.
 • The margin of images framed with jagged lines of black conture (relief).
 • At these locations, apply bronze daktylopatina.
 • Finally the images, the contour and the lid covered with lacquer thinner.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου