Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΙΟΛΙΑ ΠΛΕΓΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ KUMIHIMO (DRAWINGS OF BRACELETS FOR KUMIHIMO)

Αυτά τα βραχιόλια έγιναν με την τεχνική kumihimo με οκτώ ή επτά κορδόνια . Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από την αρχική τοποθέτηση των κορδονιών. Βλέποντας τα σχεδιαγράμματα  & τις οδηγίες εδώ: http://www.porcuatrocuartos.com/esquemas-para-pulseras-kumihimo/2037 & εδώ: http://www.porcuatrocuartos.com/como-hacer-pulseras-con-un-disco-kumihimo/2018 μπορείτε να τα φτιάξετε.
These bracelets made with the technique kumihimo eight or seven cords. The final result depends on the initial placement of the cords. Seeing the drawings & instructions here: http://www.porcuatrocuartos.com/esquemas-para-pulseras-kumihimo/2037 & here: http://www.porcuatrocuartos.com/como-hacer-pulseras-con-un-disco-kumihimo/2018 you can make.

1 σχόλιο: