Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΥΓΩΝ & ΤΡΥΚ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥΣ (DECORATION OF EGGS & TRICKS FOR THEIR DRYING)

Χρησιμοποιώντας κελύφη αυγών που τα έχω ήδη αδειάσει από το περιεχόμενο τους όπως περιγράφεται εδώ: http://lila365idees.blogspot.gr/2015/03/draining-of-eggs.html  τα μεταμόρφωσα ως εξής:

  • Πρώτα ένα στρώμα granitex τα βοηθά να σκληρύνουν & να διατηρηθούν για πάντα. Το granitex λειτουργεί σαν κρακελέ ενός συστατικού & το μισό άνω μέρος των αυγών καλυμμένο με ακρυλικό λευκό χρώμα τοποθετημένο με σφουγγάρι αμέσως αποκτά ρωγμές.
  • Το κάτω μέρος βάφτηκε με μελάνι νερού κόκκινο.
  •  Ακολούθησε decoupage με λωρίδα  εικόνας σκισμένη από χαρτοπετσέτα.
  • Τέλος ένα στρώμα λούστρου νερού σταθεροποιεί την εργασία.
  • Τα αυγά στεγνώνονται όπως βλέπετε εδώ πάνω σε τέσσερις καρφίτσες καρφωμένες πάνω σε ένα κομμάτι φελιζόλ. ( Το ίδιο ισχύει & για τα βρασμένα αυγά).
Using egg shells that have been emptied of their contents as described here: http://lila365idees.blogspot.gr/2015/03/draining-of-eggs.html transformed them as follows:

  • First a layer granitex helps to harden and be maintained forever. The granitex crackeled functions as of a component and the upper half of the eggs covered with acrylic white sponge disposed immediately acquires cracks.
  • The bottom stained with red ink water.
  • Follow with decoupage image strip torn from paper towel.
  • Finally a layer of lacquer water stabilizes work.
  • The eggs are dried as you can see here on four pins stuck into on a piece Styrofoam. (The same applies and for cooked eggs).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου