Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ (DAISIES IN GREEN BOTTLE)

 Ένα απλό πράσινο μπουκάλι από κρασί άλλαξε την όψη του κάνοντας decoupage με εικόνα σκισμένη από χαρτομάντιλο χωρίς καμιά άλλη προετοιμασία. Προσέχουμε η κόλλα να μην προεκταθεί στην  ελεύθερη γυάλινη επιφάνεια. Μετά το στέγνωμα με κίτρινα, πράσινα, λευκά & χρυσά conture(relief) .Σε ορισμένα σημεία ομαλοποιούμε τις γραμμές των conture με πινέλο. Το conture λειτούργησε ως μονωτικό  & δεν χρειάσθηκε καμιά άλλη επεξεργασία.
A simple green bottle of wine has changed the face of making decoupage image of torn tissue without any preparation. Observe glue not extended to the free glass. After drying with yellow, green, white & gold conture (relief). At certain points we smooth lines of conture brush. The conture acted as insulation and did not need any other treatment.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου