Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

"ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ " ΤΕΛΑΡΟ ΜΕ DECOUPAGE ("BUTTERFLIES" FRAME WITH DECOUPAGE)

Ένας απλός πίνακας μπορεί να δημιουργήσει ο καθένας ακόμη & αν είναι αρχάριος στο decoupage.

 • Παίρνουμε ένα απλό τελάρο& το χρωματίζουμε με ακρυλικό χρώμα που να ομοιάζει με το φόντο της χαρτοπετσέτας χρησιμοποιώντας μικρό ρολό για καλό στρώσιμο του χρώματος. 
 • Μετά σκίζουμε εικόνες από χαρτοπετσέτα & τις κολλάμε με κόλλα decoupage sσε μερικά σημεία Τονίζουμε μερικές λεπτομέρειες με πολύ λεπτό μαρκαδόρο.  
 • Με conture(relief) σε κατάλληλα μεταλλικά χρώματα τονίζουμε τα τελειώματα των εικόνων.
 • Με ακρυλικά μεταλλικά χρώματα σε πιο σκούρα χρώματα από το φόντο & χρησιμοποιώντας σφουγγαροπίνελο ταμπονάρουμε τα περιθώρια του φόντου για να δώσουμε την εντύπωση πως οι πεταλούδες έρχονται από το βάθος του πίνακα.
 • Μπορούμε στο ταμπονάρισμα να χρησιμοποιήσουμε αληθινό σφουγγάρι για πιο ανάγλυφη εντύπωση.
 • Τέλος ψεκάρουμε με spray γυαλιστερού λούστρου για καλλιτεχνήματα για προστασία & για να υπάρχει μια ενιαία γυαλάδα σε όλη την επιφάνεια του πίνακα.

Μπορούμε να διακοσμήσουμε ένα δωμάτιο που κυριαρχούν τα γήινα χρώματα με μια ομάδα με δυο -τρεις πίνακες με ίδιο φόντο & θέματα με δυο -τρία είδη άγριων ζώων.   


A simple table can be created by anyone even if you are a beginner and in decoupage.

 • We take a simple canvas and acrylic paints with the color that resembles the background using a small towel roll for a good run in color.
 • After tearing images from paper towel and stick it with decoupage glue sse some points emphasize some details very fine pen.
 • With conture (relief) in suitable metallic ends colors highlight the images.
 • With acrylic metallic colors in darker colors from the background using & foam brush dab the margins of the background to give the impression that the butterflies come from the bottom of the table.
 • We patted use in real sponge for more embossed impression.
 • Finallyspray with glossy lacquer for artworks for protection & to be a unified gloss on the entire surface of the table.artworks.

You can decorate a room dominated by earthy colors with a team of two or three tables with the same background and issues with two or three species of wild animals.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου